Stopka redakcyjna

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Niemcy

T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7575
wilo@wilo.com

Zarząd:
Oliver Hermes, Prezes zarządu
Carsten Krumm
Georg Weber
Mathias Weyers

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący rady nadzorczej:
Prof. dr Norbert Wieselhuber

Siedziba i właściwość sądu
Dortmund, Niemcy

Numer OD ds. podatku VAT
DE 182676993

Sąd rejstrowy: sąd rejonowy w Dortmund
HRB 21356

Osoba odpowiedzialna za merytotyczne treści materiałów internetowych:
Jan Radzey
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363

Zrzeczenie się odpowiedzialności

1. Żadna z informacji podanych na naszej stronie internetowej nie stanowi gwarancji właściwości produktów. Jest to forma usługi, która nie zastępuje osobistego doradztwa. Mimo rzetelnego pozyskiwania i udostępniania informacji nie ponosimy odpowiedzialności ani nie gwarantujemy poprawności, kompletności czy aktualności treści przygotowanych i udostępnionych w ramach usługi informacyjnej. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wysuwane wobec firmy WILO dotyczące szkód materialnych lub moralnych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji, lub przez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, jeśli nie zostało to udowodnione, że zostały zawinione przez firmę WILO wskutek działania celowego lub rażącego zaniedbania. Firma WILO nie odpowiada ponadto za żaden rodzaj szkód powstałych w wyniku dostępu do niniejszej strony internetowej lub korzystania z niej.

Jeżeli części niniejszego tekstu lub niektóre jego sformułowania nie są wcale, już nie są, lub nie są całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie wpływa to na treść i ważność pozostałych części dokumentu. Firma WILO w wyraźny sposób zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełniania lub usuwania bez zapowiedzi części stron lub całej oferty oraz prawo do czasowego bądź ostatecznego zaprzestania publikacji. Dostęp do niniejszej strony internetowej i korzystanie z niej podlega wyłącznie prawu materialnemu Republiki Federalnej Niemiec.

2. Prawo autorskie

Przedstawione na naszych stronach treści i dzieła są własnością WILO SE i podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Elementy pochodzące od podmiotów trzecich są odpowiednio oznaczone. Kopiowanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie praw autorskich poza granicami nie jest dozwolone. Pliki do pobrania i kopie niniejszej strony są dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Oznaczenia produktu, użyte w publikacjach internetowych, logo i znaki przedsiębiorstwa są chronione prawem dotyczącym znaków. Dążymy do przestrzegania praw autorskich podmiotów trzecich lub sięgać po dzieła naszego autorstwa, niewymagające licencji.

Polityka prywatności i warunki korzystania

1. Informacje ogólne

Wilo bardzo poważnie traktuje sprawę ochrony danych oraz stosuje ochronę prywatności podczas przetwarzania danych za pomocą systemów IT. Podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej pobieramy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego w UE lub odpowiadającym niemieckiej ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG).

2. Korzystanie ze strony internetowej

Możliwe jest korzystanie z prawie całej oferty internetowej bez konieczności podawania danych osobowych. Mamy jedynie dostęp do nazwy Twojego dostawcy usług internetowych, nazwy strony internetowej, z której nas odwiedzasz i stron, które odwiedzasz u nas. Dalsze oferty i usługi dostępne na naszej stronie wymagają podczas korzystania z nich podania danych osobowych (np. w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie). Szczegóły są dostępne w punkcie 3 i 4.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

PPodczas odwiedzin w kilku miejscach na naszej stronie zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, tzn. dotyczących Twojej osoby. Dane osobowe to informacje wykorzystywane do poznania tożsamości osoby. Należą do nich takie dane jak: nazwa/nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu. Informacje, które nie wiążą się bezpośrednio z tożsamością, jak np. ilość użytkowników korzystających ze strony, nie należą do grupy takich danych. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się tylko na bazie dobrowolnie podanych informacji. Zebrane przez nas informacje wykorzystujemy do celów związanych z administracją techniczną naszej strony internetowej oraz do zarządzania relacjami z klientem w zakresie niezbędnym w tym celu. Oczywiście nasi pracownicy są zobowiązani w myśl §5 ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) do dochowania tajemnicy.

4. Przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim

Gromadzimy i wykorzystujemy udostępnione nam dane tylko do użytku wewnętrznego. Nie sprzedajemy danych i nie przekazujemy ich podmiotom trzecim. Odmienne zasady obowiązują w przypadku zobowiązania nas do ujawnienia i przekazania danych na mocy przepisów prawa lub wyroku sądowego. Przekazanie danych odbywa się wyłącznie na rzecz partnerów handlowych i usługowych, którym udostępniamy dane celem opracowania zapytań ofertowych. W takich przypadkach zakres przekazywanych danych ogranicza się do niezbędnego minimum. Za to nasi usługodawcy są związani ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG).

5. Inspektor do spraw ochrony danych

W przypadku dalszych pytań, dotyczących ochrony danych w firmie Wilo prosimy o kontakt z naszym inspektorem do straw ochrony danych osobowych.

WILO SE
Datenschutzbeauftragte
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Niemcy
datenschutz@wilo.com

6. Cookies i adresy IP

W niektórych miejscach na naszej stronie internetowej funkcjonują pliki cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy wysyłany przez stronę internetową i zapisywany lokalnie na dysku odwiedzającego. Nigdy nie wykorzystujemy plików cookies w celu gromadzenia osobistych informacji o Tobie. Pliki te służą wyłącznie do uproszczenia Twojej wizyty na naszej stronie oraz ustalenia liczby osób ją odwiedzających. Techniczne dane dostępowe nie podlegają przyporządkowaniu do określonej osoby, dlatego pozostaje ona w tym przypadku anonimowa. Pozostałe dane osobowe takie jak nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail nie podlegają gromadzeniu, chyba że są one przekazane dobrowolnie. Każda wizyta na stronie internetowej Wilo rejestrowana jest automatycznie. W tym celu zapisywane są adres IP oraz nazwa domeny osoby odwiedzającej stronę. Adres IP to numer przyznany Twojemu komputerowi w celu dostępu do Internetu. Identyfikacja każdego komputera w Internecie odbywa się za pomocą adresu IP, który umożliwia wzajemne identyfikowanie się komputerów i serwerów oraz komunikację. Dla Wilo informacje te są niezbędne do pozyskiwania informacji dotyczących wykorzystywania strony przez użytkowników metodami statystycznymi. Dzięki temu możliwa jest ciągła poprawa jakości oferty. (patrz 7. Google Analytics) Jeżeli chcesz być informowany o wykorzystywaniu plików cookies przez Twoją przeglądarkę, niezbędne jest aktywowanie jej stosownych funkcji. Możliwe jest również udaremnienie instalacji plików cookies poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień. Informujemy jednak, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji oferowanych przez stronę internetową nie będzie możliwe.

7. Google Analytics

Ta strona wykorzystuje Google Analytics - usługę analizy sieciowej udostępnianą przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i pozwalają na analizę sposobu korzystania ze strony. Informacje generowane przez plik cookie o sposobie, w jaki używasz strony internetowej, transmitowane są na serwer w USA i tam gromadzone.

W przypadku aktywacji funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie, na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami porozumień o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej nastąpi uprzednie skrócenie adresu IP przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywała zebrane informacje do analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz operatora witryny.
Przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach programu Google Analytics adres IP nie jest przechowywany wraz z innymi danymi przez firmę Google. Możliwe jest jednak zablokowanie zapisu plików cookie przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Informujemy jednak, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji oferowanych przez stronę internetową nie będzie możliwe. Można zapobiec wysyłaniu danych dotyczących korzystania ze strony w plikach cookies (włączając Twój adres IP) do Google i przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie wtyczki dostępnej na stronie przeglądarki i jej instalację (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).
Z uwagi na dyskusję poświęconą korzystaniu z narzędzi analitycznych z wykorzystaniem pełnych adresów IP zwracamy uwagę na to, iż ta strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, stąd więc adresy IP są przetwarzane tylko w formie skróconej, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienie do osoby.

8. Linki i odsyłacze

Nasze strony zawierają linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za ich treść. Za treść stron, do których umieściliśmy linki zawsze odpowiedzialni są ich twórcy lub administratorzy. Powiązane witryny zostały w chwili umieszczenia sprawdzone pod kątem potencjalnych naruszeń prawa. W tamtym momencie nie znaleziono żadnych treści naruszających prawo. Niestety bez powiadomień o potencjalnym naruszeniu prawa zapewnienie stałej weryfikacji powiązanych stron nie jest możliwe. Po otrzymaniu zawiadomienia o takim naruszeniu niezwłocznie usuniemy dane łącza.
Proszę pamiętać, że Wilo nie odpowiada za ochronę danych zawartych w tych łączach.

9. Bezpieczeństwo

Wilo podejmuje działania organizacyjne i techniczne służące zabezpieczeniu danych, którymi zarządzamy, przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane wraz z postępem technologicznym. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ds. ochrony danych osobowych.