Redaktionsruta

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Deutschland

T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7575
wilo@wilo.com

Vorstand:
Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender
Carsten Krumm
Georg Weber
Mathias Weyers

Aufsichtsrat:
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Prof. Dr. Norbert Wieselhuber

Sitz und Gerichtsstand
Dortmund, Deutschland

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
DE 182676993

Registrierung Amtsgericht Dortmund
HRB 21356

Inhaltlich für den Webauftritt verantwortlich:
Jan Radzey
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363

Ansvarsfriskrivning

1. Ansvarsfrihet

Informationen på våra internetsidor ger inga garantier om våra produkters egenskaper. Informationen utgör endast service och är inget substitut för personlig rådgivning. Trots att informationen har samlats in och tillhandahålls så noggrant som möjligt ansvarar vi inte för att innehållet som tillhandahålls och visas i vår informationsservice är korrekt, fullständig eller aktuell. Wilo frånsäger sig allt ansvar för materiella eller immateriella skador som har förorsakats av att informationen har använts eller inte använts resp. som förorsakas av att felaktig eller ofullständig information har använts. Undantag från detta är om Wilo gjort sig skyldig till ett avsiktligt fel eller grov oaktsamhet. Wilo frånsäger sig även allt ansvarar för alla slags skador som är ett resultat av tillgången till eller användandet av denna webbplats.

Om delar av eller enskilda formuleringar i den här texten inte eller inte längre eller inte helt och fullt överensstämmer med gällande rättsordning förblir innehållet och giltigheten i övriga delar av dokumentet oberörda av detta. Wilo förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra, komplettera eller radera delar av webbsidorna eller hela utbudet eller att tillfälligt eller permanent ta bort det publicerade materialet. Tillgången till och nyttjandet av denna webbplats faller helt under Tysklands materialrätt.

2. Upphovsrätt

De skapade innehållen och verken på de här sidorna tillhör WILO SE och faller under tysk upphovsrätt. Bidrag från andra upphovsrättsinnehavare markeras särskilt. Det är inte tillåtet att kopiera, bearbeta eller sprida eller på annat sätt nyttja materialet kommersiellt om detta inte 'är tillåtet enligt gällande upphovsrätt. Nedladdning och kopiering från denna webbplats är endast tillåten för privat bruk, ej kommersiellt bruk. Produktbeteckningar, logotyper och företagssymboler som används på den här webbplatsen är skyddade av märkesrättigheter. Vi eftersträver att alltid ta hänsyn till upphovsrättigheter hos tredje part samt att använda oss av egna eller licensfria verk.

Behandling av personuppgifter och användningsvillkor

1. Allmän information

Wilo tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar och ser till att din privata information förblir skyddad när den hanteras i våra IT-system. När du besöker vår hemsida kan personuppgifter lagras enligt de bestämmelser som gäller inom EU resp. enligt den tyska federala dataskyddslagen (BDSG).

2. Användning av hemsidan

Du kan använda nästan alla tjänster vi erbjuder online utan att vi behöver dina personuppgifter. Vi har endast tillgång till namnet på din internetleverantör, hemsidan du kom till oss från samt de enskilda undersidorna du besöker på vår hemsida. Du behöver bara ange dina personuppgifter för ett fåtal erbjudanden och tjänster som finns på vår hemsida (t.ex. för att vi ska kunna hantera förfrågningar). Mer information finns under punkterna 3 och 4.

3. Insamling och behandling av personuppgifter

Under ditt besök på vår hemsida kommer du på olika ställen bli ombedd att lämna personlig information, dvs. personuppgifter. Personuppgifter är information som används för att fastställa en identitet. Det innefattar information som namn, adress, postadress och telefonnummer. Information som inte går att koppla till en verklig identitet (t.ex. antalet användare på en hemsida) innefattas inte av detta. Vi samlar bara in och använder de personuppgifter du frivilligt väljer att lämna till oss. Vi använder den insamlade informationen för teknisk administration av vår hemsida och för administrering av kunder samt endast i den utsträckning som krävs för respektive fall. Våra medarbetare har naturligtvis tystnadsplikt enligt § 5 BDSG (den tyska federala dataskyddslagen).

4. Överlämning av personuppgifter till tredje part

Vi sparar och använder endast informationen som lämnas till oss för internt bruk. Vi säljer inte dina personuppgifter eller överlämnar dem till tredje part. Detta gäller inte i de fall vi är juridiskt bundna att offentliggöra eller lämna ut information, t.ex. efter ett domstolsbeslut. Överföring av information sker endast till de service- och partnerföretag vi använder för att hantera ärenden. I dessa fall begränsas informationen som överförs så mycket som möjligt. Dessa serviceföretag är också tvungna att följa den tyska federala dataskyddslagen BDSG.

5. Dataskyddsansvarig

Om du har fler frågor som rör behandling av personuppgifter hos Wilo kan du vända dig till vår dataskyddsansvarig.

WILO SE
Dataskyddsansvarig
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Tyskland
datenschutz@wilo.com

6. Cookies och IP-adresser

På vissa delar av vår hemsida används cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från en hemsida och sparas lokalt på besökarens hårddisk. Vi använder aldrig cookies för att spara personliga uppgifter om dig. Cookies används uteslutande för att förenkla ditt besök och för att registrera antalet besökare på vår hemsida. Denna tekniska åtkomstdata kan inte kopplas till en bestämd person. Varje enskild besökare förblir alltså anonym. Personuppgifter enligt ovan som t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress samlas inte in automatiskt av oss utan endast om du frivilligt lämnar över den. Varje besök på Wilo:s hemsida registreras automatiskt, vilket innebär att besökarens IP-adress resp. domännamn samt vilken sida som hämtades registreras. En IP-adress är ett nummer som tilldelats din dator för att komma åt internet. Varje dator identifieras över internet med hjälp av en IP-adress. Detta gör det möjligt för datorer och servrar att känna igen och kommunicera med varandra på nätet. Wilo behöver denna information för de statistiska metoder som används för att se hur besökare använder hemsidan. På så vis kan våra erbjudanden alltid förbättras. (se punkt 7. Google Analytics) Om du vill informeras om användning av cookies i din webbläsare kan du aktivera motsvarande inställningar i webbläsaren. Med hjälp av webbläsarens inställningar kan du även förhindra att cookies sparas. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att vissa funktioner på hemsidan i så fall kanske inte kommer att kunna användas helt och hållet.

7. Google Analytics

Denna hemsida använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, det vill säga textfiler som sparas på din dator och möjliggör analys av hur hemsidan används. Informationen som hämtas med hjälp av dessa cookies skickas till en Google-server i USA och sparas där.

Om IP-anonymisering aktiverats på denna hemsida kommer IP-adressen att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller andra medlemsstater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fulla IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av driftansvarig för hemsidan använder Google den informationen för att utvärdera hur du använder hemsidan, sammanställa rapporter om aktivitet på hemsidan och för att erbjuda ytterligare tjänster som har att göra med användning av hemsidan och internettrafiken till hemsidans ägare.IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att kopplas samman med andra data hos Google. I webbläsarens inställningar kan du förhindra att cookies sparas. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att vissa funktioner på hemsidan i så fall kanske inte kommer att kunna användas helt och hållet. Du kan även hindra Google från att samla in och behandla informationen som sammanställts med hjälp av cookies eller data som rör din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) genom att ladda ned och installera följande plugin till din webbläsare (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).Vi vill med tanke på diskussionen om användning av analysverktyg med fullständiga IP-adresser göra det tydligt att den här hemsidan använder Google Analytics med suffixet ”_anonymizeIp()” vilket innebär att IP-adresser endast hanteras förkortade för att utesluta en direkt koppling till fysiska personer.

8. Länkar och hänvisningar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa hemsidor från tredje part. Vi har inget inflytande över dessa hemsidor. Därför kan vi heller inte lämna några garantier för innehållet på dessa hemsidor. Driftansvarig för hemsidan ansvarar själv för innehållet på de länkade hemsidorna. Hemsidorna som länkas kontrollerades med avseende på olagligt innehåll när länkarna lades upp på vår hemsida. Vi kunde inte hitta något innehåll som bröt mot lagarna vid den tidpunkten. En ständig kontroll av innehållet på hemsidorna som länkas är dock inte rimlig utan konkreta tecken på överträdelser. Om vi får information om rättsliga överträdelser kommer vi att ta bort länken i fråga omgående.Observera att Wilo inte ansvarar för hur dessa hemsidor behandlar personuppgifter.

9. Säkerhet

Wilo använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, dataförluster och åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du vända dig till vår dataskyddsansvarig.