Katılım koşulları ve veri gizliliği

§ 1 Çekiliş

(a) WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund şirketi, «Geleceğin öncüleri» etkinliği çerçevesinde www.wilo.com/future URL›si altında çekilişle altı farklı Stratos MAXO serisi pompa verecektir. Çekilişe katılım ücretsizdir.

14 Mart 2017 ile 10 Şubat 2018 arasında gerçekleştirilecek olan çekiliş için kullanıcılar www.wilo.com/future URL›si altında kaydolabilir.

(b) Çekiliş, rastgele sayı üreteci ile yapılacaktır ve altı kişiye Stratos MAXO serisi birer pompa verilecektir (WILO SE tarafından ücretsiz montaj ve danışmanlık ile birlikte). Bu kişiler, resmi olarak piyasaya çıkmadan pompayı test etme imkanına sahip olacaktır. Çekiliş süresi esnasında her zaman iki pompa, 6., 7. ve 8. takvim haftaları sonunda verilecektir.

Çekiliş, 14 Mart 2017 ile 10 Şubat 2018 arasında gerçekleştirilecektir. Kazananlar, katılım gösterdiklerinde WILO SE-Facebook hayran sayfasında ve www.wilo.com/future aksiyon web sitesinde adlarının beyan edileceğini kabul eder.

Ödüllerin kazananlara verilmesi sonrasında WILO SE'nin bu çekilişe yönelik herhangi bir yükümlülüğü kalmaz. Kazananlar «Geleceğin öncüleri» aksiyonu çerçevesinde başka çekilişe katılamazlar.

§ 2 Katılım hakkı

(a) İkametgahı AB, Ermenistan, Hırvatistan, Gürcistan, Kazakistan, Liechtenstein, Moğolistan, Rusya, İsviçre, Ukrayna, Özbekistan, Beyaz Rusya›da olan ve 18 yaşını doldurulmuş olan tüm gerçek kişiler katılım gösterebilir.

(b) Adınızı, adresinizi ve e-posta adresinizi belirterek www.wilo.com/future altında kayıt olabilirsiniz.

(c) Çekilişe katılmak için belirtilen tüm kişisel veriler mutlaka doğru olmalıdır. Aksi takdirde WILO SE, katılımcıyı çekilişten men etme veya yedek bir kazanan belirleme hakkına sahiptir. WILO SE, çekiliş sistemini manipüle ederek avantaj elde eden veya etmeye çalışan kişileri çekilişten men etme hakkına sahiptir. Bu durumda verilen ödüller, sonradan geri alınabilir ve iadesi talep edilebilir.

(d) WILO SE çalışanları, görevlendirilen alt kuruluşların çalışanları ve onların aileleri çekilişe katılamaz.

§ 3 Uygulama ve işlemler

(a) Kazanan kişi, WILO SE tarafından yazılı olarak e-posta üzerinden kişisel bir mesaj ile kazandığına dair bilgilendirilir ve adı ve soyadı facebook.com/WiloGroup altında WILO SE Facebook hayran sayfasında ve www.wilo.com/future altında aksiyon web sitesinde yayınlanır. WILO SE, içeriklerin izinsiz kullanımı ve/veya üçüncü şahıslar tarafından yayınlanmasına yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Katılımcılar ve kazananlar, bu yayınlanma şeklini açık bir şekilde kabul eder.

(b) Kazanan kişi, kazandığına dair bildirim gönderildikten sonra bir hafta içerisinde cevap vermezse, ödül hakkı ortadan kalkar ve rastgele sayı üreteci ile yeni bir kazanan belirlenir.

(c) Ödüllerin veya yedek ödüllerin nakit olarak ödenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ödül veya yedek ödül hakkı başkasına devredilemez.

(d) Çekilişin uygulanmasına yönelik şikayetler, çekilişin adını belirterek 14 gün içerisinde yazılı olarak WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund adresine veya e-posta üzerinden socialmedia@wilo.com adresine bildirilmelidir. Uzaktan sözlü olarak bildirilen veya geç bildirilen şikayetler işleme alınamaz.

§ 4 Sorumluluk

WILO SE olası hasarlar için sadece hasarların WILO SE veya yasal temsilcileri, çalışanları veya yardımcıları tarafından kasıtlı veya kusurlu davranışlar sonucu meydana gelmesi halinde sorumluluk üstlenir. WILO SE buna ilave olarak temel sözleşme yükümlülüklerinin hafif kusur sonucu ihlal edilmesi durumunda sorumluluk üstlenir (sözleşmenin kurallar uyarınca gerçekleştirilmesini mümkün kılan ve sözleşme taraflarının yerine getirileceğine güvendiği yükümlülükler). Temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi nedeniyle tazminat talebi, hafif kusur olması durumunda sözleşme için tipik, öngörülebilir hasarlarla sınırlıdır.

§ 5 Veri gizliliği

Kişisel veriler, sadece tüm veri gizliliği yasalarına katı bir şekilde uyarak toplanır, işlenir ve kullanılır.

(a) Kişisel veriler

Kişisel veriler, belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişinin kişisel durumu ile ilgili, yani bir kişiyi tanımlayan veya tanımlanabilir hale getiren özel bilgilerdir. Bu verilerin tümü, veri gizliliği yasaları uyarınca teknik ve kurumsal önlemler alarak sağladığımız özel bir korumaya tabidir.

(b) Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

Çekilişe katılım için § 2 (b) altında belirtilen veriler toplanır. Bu veriler sadece çekiliş için kullanılır ve çekilişten sonra silinir. Verilerin silinmesi, yasal saklama yükümlülükleri nedeniyle mümkün değilse, katılımcının veri seti, saklama süresi sona erene dek engellenir, yani veriler başka işlemlerde kullanılmaz. Veriler, çekiliş ile ilgisi olmaya kişilerle paylaşılmaz. Yasalar öngörüyorsa kişisel veriler, resmi makam ve dairelere ibraz edilir.

(c) Tanımlama bilgileri ile ilgili bilgiler

Web sitesi kullanımı için oturum kimliği tanımlama bilgileri kullanmaktayız (kullanıcının bilgisayarına oturum süresi boyunca kaydedilen küçük bilgi dosyaları).

(d) Katılımcının hakları

Katılımcı, çekiliş çerçevesinde kendisi hakkında kaydedilen verilerin hangileri olduğunu ücretsiz olarak sorgulayabilir. İlgili bilginin verilmesi durumunda bu veriler düzeltilebilir, engellenebilir veya silinebilir. WILO SE, socialmedia@wilo.com adresine e-posta gönderilerek talepte bulunulduğunda kişisel verileri derhal siler.

§ 6 Diğer

(a) Hukuki yola başvurulamaz.

(b) WILO SE›nin ayrıca bir bildirimde bulunmadan çekilişin katılım koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Ayrıca WILO SE›nin çekilişi istediği zaman sona erdirme hakkı saklıdır.

(c) Birleşmiş Milletler Satış Yasaları dışında sadece Federal Almanya Cumhuriyeti›nin kanunları geçerlidir.

(d) Bu katılım koşullarının belirli kısımlarının etkisiz hale gelmesi veya sözleşme imzalandıktan sonra etkisiz hale gelmesi durumunda, sözleşmenin geri kalanı geçerli kalır. Etkisiz hale gelen hüküm yerine, etkisiz hale getirilen hüküm ile amaçlanan ekonomik hedefe en yakın içeriğe sahip olan etkili hüküm getirilmelidir.